Versos d‘ amor i de comiat

  • Opusové číslo 090
  • skladba pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků

Psáno na blanách, 3 kopie odeslány 6. 11. 1972 na skladat. soutěž do Barcelony. Durata 16‘30‘‘. OSA 18. 11. 1972. 1. cena ve skladatelské soutěži v Barceloně (oznámeno telegraficky 28. 12. 1972). Premiéra 2. 9. 1973 v Barceloně v sále Paláce národů. Hrál místní orchestr, zpívalo 2.200 pěvců z celého světa – účastníků festivalu.