Cultus amoris

  • Opusové číslo 136
  • kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů (Seneca,Cicero, Ovidius)
  • 1978

Komponováno od 14.12.1977 do 8.1.1978 jako objednávka pro International Festival of Youth Orchestras (Aberdeen – Londýn) pro rok 1978 (srpen). Durata 19‘. OSA 8.1.1978. Premiéra 8.8.1978 na zahájení festivalu v Aberdeenu (Japanese National Youth Orchestra, spojené sbory několika národů –účastníci festivalu, dir. Oskar Danon – Jugosl.).

Česká premiéra při zahajovacím koncertu 55. ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě 29.6.2012 v kostele Povýšení sv. Kříže /Nová Česká píseň, členové Kühnova smíšeného sboru, Filharmonie Gustava Mahlera, dirigent Zdeněk Vimr/. Nahrávku pořídil ČRo Praha.