V.Symfonie

  • Opusové číslo 082
  • pro velký symf. orchestr se sólovým lyrickým sopránem
  • 1972

Komponována od září 1971 do ledna 1972. Durata 38‘. OSA 25. 9. 1972. Premiéra 20. 4. 1974 v Terstu (It.), hrál symf. orch. opery, dir. Bruno Rigacci, Gabriella Ravazzi – soprán. II. cena ve skladat. soutěži Premio „Citta di Trieste“1973 (750. 000 lir).