Messaggio

  • Opusové číslo 295
  • symfonická báseň pro velký dechový orchestr
  • 1998

Komponováno počátkem roku 1998, dokončeno 9.3.1998. Durata 10‘. OSA 9.3.1998. Na objednávku Dr.Sutherlanda z Kalifornie prostředníctvím Alliance Publications (J.Blahnik).