A moudrost volá

  • Opusové číslo 286
  • sedm písní pro bas sólo a orchestr na Šalomounovy verše

Durata cca 18‘. OSA 13.12.1997. Části : 1.Přísloví Šalomouna 2.Když vejde moudrost v srdce Tvé 3. Synu můj 4. A moudrost volá 5. Poslouchej otce svého 6. A já, moudrost 7. Před lety ustanovena jsem Další podrobnosti neuvedeny.