Addio, krásný plameni

  • Opusové číslo 316
  • árie pro vyšší hlas a klavír na verše z poemy Jaroslava Seiferta „Mozart v Praze“
  • 2000

Komponováno na jaře 2000 na žádost „Muzea Bertramka“.Durata 7‘. OSA 2.8.2000.