Kvítek šáronský

  • Opusové číslo 326
  • cyklus pěti písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše krále Šalomouna
  • 2002


4.2.2002 odevzdáno p.Fischerovi ze Škampova kvarteta. OSA 23.2.2002. Více údajů neuvedeno.