Le canzoni della vita e dell’amore

  • Opusové číslo 329
  • cyklus písní pro koloraturní soprán a orchestr na verše italské lidové poezie
  • 2002