Mariánské písně

  • Opusové číslo 235
  • cyklus písní na verše Marie Kohoutové
  • 1991

Komponováno v květnu 1991. Durata cca 12‘. OSA 1.6.1991. Věnováno autorce veršů. Části: 1:Boží muka, 2.Panenka Marie, 3. Beránek chundelatý, 4. Socha, 5. Sólo pro pírka holubí. Premiéra 15.10.1991 jako přímý přenos koncertu v budově Čs.rozhlasu v Praze 2 (zač.18,30). Sólo Marta Filová, Pražský saxofonový kvartet, hudeb.režie Jan Málek.