Písně Moudrosti

  • Opusové číslo 095
  • pro sólo alt a klavír na verše ze šalomounovy „Knihy přísloví“
  • 1973

Komponováno 9. -22. 7. 1973. Durata cca 10‘. OSA 26. 11. 1973. Věnováno Dr. Vlastě Bokůvkové z Plzně „pro její nevšední lidské vlastnosti, pro nezištné přátelství a z obdivu k jejímu muzikantství a za vše, co pro mne i Českou píseň udělala!“ Premiéra : 31. 5. 1974 v Litoměřicích (V. Bokůvková, J. Jindrová – klavír).