Praze

  • Opusové číslo 174
  • kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše Markéty Procházkové

Komponováno s přestávkami od 8.4.1982 do 27.6.1982 v Jílovém. Durata 26‘. OSA: ?. Původně komponováno pro Symf.orch.FOK a Pražský mužský sbor. 4 části.