Tváře lásky

  • Opusové číslo 353
  • kantáta pro soprán, trubku solo a symfonický orchestr na verše české lidové poezie milostné
  • 2006

Durata 11′. OSA 10.12.2006