Z nejkrásnějších písní Šalomounových

  • Opusové číslo 297
  • kantáta pro soprán, baryton a orchestr
  • 1998

Komponováno v dubnu – květnu 1998. Durata 24‘. OSA 26.5.1998. Části : 1.Zrod lásky 2.Zrání lásky 3.Tajemství lásky 4.Opojení láskou 5.Jedinečnost a pečeť lásky. Premiéra 17.9.1999 na festivalu Pontes v Kutné Hoře (Zd.Kloubová, Vl.Chmelo, Vir- tuosi di Praga, dir.Oldřich Vlček).