Trio

Opusové číslo 032 pro housle, klavír a malý bubínek 1962 Dokončeno roku 1962, premiéra v Praze v SČS (Jan Sedláček, Frant. Rezek, K. Špelina).

Musica rytmica

Opusové číslo 051 koncert pro bicí nástroje (jednoho hráče) a 8 dechových nástrojů 1966 Dokončeno v říjnu 1966, trvání cca 17‘, OSA 1. 10. 1967. Dvě kopie odeslány do…

Duetti

Opusové číslo 066 pro housle, fagot, violu, klarinet, violoncello, hoboj, kontrabas, flétnu a bicí 1969 Komponováno v prosinci 1969, dokončeno 30. 12. 1969. Psáno pro soubor Musica viva Pragensis (Vostřák).

Rondo (070)

Opusové číslo 070 pro čtyři saxofony 1970 Komponováno jako tvůrčí objednávka ČHF pro soubor saxofonů p.Raschera (USA) ve dnech 15. 6. – 14. 7. 1970. Dokončeno v Praze. OSA 3.

Amoroso

Opusové číslo 075 drobná příležitostná skladba pro Es-klarinet, dudy a kontrabas (Des) 1971 Psáno pro koncert Lyry Pragensis počátkem roku 1971. Durata cca 4‘. OSA 28. 12. 1971. Premiéra…

Legenda

Opusové číslo 085 pro basklarinet (tenor saxofon) a klavír 1972 Komponováno v únoru a březnu 1972 (pro ČHF uvedeno 1971). OSA 17. 4. 1972. Kom ponováno pro Due Boemi. Premiéra…

Co umím nakreslit

Opusové číslo 127 svita pro komorní soubor instrumentálních sólistů 1977 Komponováno 28. 4. – 1. 5. 1977 v Jílovém. Durata 13‘. OSA 2. 5. 1977. Části : Sluníčko (1‘40‘‘), Voda…

Corni di Praga

Opusové číslo 130 partita pro čtyři lesní rohy 1977 Komponováno v Jílovém v září až říjnu 1977 pro stejnojmenný soubor (O. Tvrdý, K. Ku- Čera, V. Michalec, F. Langweil). Durata…

Raccontino

Opusové číslo 153 componimento musicale per saxofono – baritono (in Es) e percussioni (2 sonatori) 1980 Komponováno v Jílovém 1.-4.10.1980 pro Lindu Bangs, členku Rasherova kvarteta (USA), žijící a vyučující…

2 + 2 (Dva plus dva)

Opusové číslo 179 sonare per quattro strumenti ( saxofono Es alt, clarinetto basso B, marimba, vibrafono) 1982 Komponováno 21.11. – 6.12.1982 v Jílovém původně pro duo z Holandska „Due contempore“.