Kvartetino – Kvartet

Opusové číslo 012 pro housle I., housle II., violu a violoncello, později přepsaný na „Kvartet“ a přikomponovaná střední volná věta Housle I. part Housle II. part II. věta, Vyprávění Viola…

II. smyčcový kvartet

Opusové číslo 042 1965 Dokončeno v dubnu – květnu 1965 (OSA 2. 6. 1965). Premiéra 7. 6. 1965 Plzeň (koncert pobočky SČS, Smyčc. kvarteto čs. rozhlasu v Plzni- Sedláček, Jiras,…

III. smyčcový kvartet

Opusové číslo 093 1973 Komponován 29. 1. – 19. 3. 1973. Durata 23‘. OSA 26. 11. 1973. Premiéra 11. 6. 1973 na Lukášově autorském večeru v Plzni (Masné krámy). Hrálo…

IV. smyčcový kvartet

Opusové číslo 213 1987 Komponováno v září a říjnu 1987 v Jílovém. Durata 22‘. OSA 25.10.1993. Zasláno Pražákovu kvartetu přes ČHF, věnováno Vlachovu kvartetu. I.

Malé finale

Opusové číslo 242 pro smyčcový kvartet 1991 Komponováno v září 1991 v Jílovém. Durata 4‘30‘‘. OSA 21.10.1991. Věnováno Janu Sedláčkovi a „Sedláčkovcům“.

Kvítek šáronský

Opusové číslo 280 pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše Šalomounovy Termín komponování přesně neuveden. Části : 1.Jsem kvítek šáronský, 2.Hlas mého milého, 3.Pojď, můj milý, 4.Probuď…

Contrasti per quattro

Opusové číslo 305 V.smyčcový kvartet 1999 Dokončeno 30.6.1999 v Jílovém. Durata 17‘. OSA 4.8.1999. Objednávka Čs.rozhlasu v Praze.