Finale

Opusové číslo 083 pro velký dechový orchestr 1972 Psáno na objednávku ČHF z podnětu Ústř. domu lidové umělecké tvořivosti pro festival dechových orchestrů v roce 1973. Dokončeno v lednu…

Sinfonia brevis

Opusové číslo 265 pro dechový symfonický orchestr 1995 Dokončeno 17.1.1995. Durata 17‘. OSA květen 1995. Komponováno pro Ústřední hudbu české armády (K.Bělohoubek). I. věta II. věta…

Slavia – galopp

Opusové číslo 273 pro velký dechový orchestr 1995 Komponováno v listopadu 1995 pro Ústřední hudbu české armády (K.Bělohoubek) k natáčení na desku (nakl. RUNDEL, SRN). Durata ? OSA 7.9.1996…

Messaggio

Opusové číslo 295 symfonická báseň pro velký dechový orchestr 1998 Komponováno počátkem roku 1998, dokončeno 9.3.1998. Durata 10‘. OSA 9.3.1998. Na objednávku Dr.Sutherlanda z Kalifornie prostředníctvím Alliance Publications (J.Blahnik).

Kyrie eleison

Opusové číslo 331 pro velký symfonický dechový orchestr k památce českého knížete sv.Václava 2003 Dokončeno 7.2.2003. OSA 11.2.2003. Objednávka Hudby hradní stráže a policie (plk. Hanzal).