Ommitamus studia

Opusové číslo 050 cyklus mužských sborů (3 části) 1966 Komponováno pro soutěž Pěveckého sdružení Pražských učitelů (uzávěrka 31. 12. 1966), trvání asi 8‘, dokončeno v létě 1966. V soutěži PSPU…

Jaro se otvírá

Opusové číslo 110 cyklus pěti mužských sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie 1975 Části : Jaro se otvírá, Když kvete bez, ať i víno kvete, Proto jsem si…

Pohádka

Opusové číslo 165 pro mužský sbor na verše Věry Provazníkové 1981 Komponováno v Jílovém 13. A 14.8.1981. Durata 4‘. OSA 14.1.1982. Věnováno Pražskému mužskému sboru Smetana a sbormistru Vladimíru Doležalovi…

Když přišlo jaro

Opusové číslo 200 mužský sbor na český (příp. německý) text Dagmar Ledečové 1985 Komponováno 19. – 26.8.1985. Durata 4‘. OSA 26.8.1985. Odesláno Pěveckému sdružení severočeských učitelů Most (A.Škarka), AUS VN…

Ani sis neoblékl frak

Opusové číslo 211 pro mužský sbor, alt (mezzosoprán), housle sólo a 3 tamburi na báseň Dagmar Ledečové 1987 Komponováno 11. a 12.3.1987 v Praze. Durata 8‘15‘‘. OSA 13.3.1987.

Amica mea

Opusové číslo 225 cyklus mužských sborů s flétnou na latinský překlad veršů ze Šalomounovy „Písně písní“ 1989 Komponováno 2. – 9.6.1989. Durata 7‘30‘‘. OSA 18.6.1989. Části : 1. Quam pulchra…

Chorus Mysticus

Opusové číslo 261 pro dva čtyřhlasé mužské sbory na text J.W.Goetha 1994 Komponováno 11. – 21.1.1994 v Praze. Durata 5‘. OSA 22.1.1994. Psáno jako objednávka od sbormistra Huberta Thorwalda Reutera…

Proverbium

Opusové číslo 327 mužský sbor na Šalomounova přísloví 2002 Komponováno v únoru 2002 pro Královéhradecký mužský sbor a jeho výtečného sbormistra Jana Míška. OSA 23.2.2002. Více údajů neuvedeno.