Koncertní hudba

Opusové číslo 177 pro harfu sólo a smyčcový orchestr 1982 Komponováno 22.10. – 7.11.1982 v Praze. Durata 14‘. Tři části. OSA: ?. Pro Ivanu Pokornou k absolutoriu na Konzervatoři. I.

Andante

Opusové číslo 046a pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu 1965 Komponováno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze („vyšší populár“), dokončeno v říjnu 1965 v Praze (OSA 12. 10.

Scherzoso

Opusové číslo 046b pro smyčce, harfu, celestu a pikolu 1965 Dokončeno v říjnu 1965 (OSA 12. 10. 1965), psáno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze. Originál (rukopis) zaslán do…

Pět listů

Opusové číslo 249 pro hoboj a harfu 1992 Komponováno v Jílovém v červnu 1992. Durata 15‘. OSA 24.9.1992. Části : I.Con moto, II.Cantabile, III.Maestoso, IV. Baladico, V. Finale. Psáno pro…

Hosprenglic

Opusové číslo 328 duo pro violu a harfu 2002 Komponováno v květnu 2002 pro Jitku Hosprovou a Kat.Englichovou. OSA 29.5.2002. Více neuvedeno.

Canzonette

Opusové číslo 098 per arpa 1973 Komponováno 14. – 21. 10. 1973 a věnováno Elfi Zechner z Heileru jako dárek k Vánocům 73. Durata 8‘40‘‘. OSA 26. 11. 1973.Čtyři části…