Andante

Opusové číslo 046a pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu 1965 Komponováno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze („vyšší populár“), dokončeno v říjnu 1965 v Praze (OSA 12. 10.

Partita in C

Opusové číslo 062 pětivětá skladba pro komorní orchestr 1969 Komponováno od 16. 12. 1968 do 20. 1. 1969 jako objednávka pro Pražský komorní orchestr bez dirigenta. OSA 4. 5.

Serenáda

Opusové číslo 103 pro flétnu, hoboj, violu, fagot, smyčcový orchestr a bicí nástroje 1974 Komponováno 21. 3. – 7. 4. 1974 na objednávku České televize. Durata cca 20‘. OSA (?)…