Trio

Opusové číslo 032 pro housle, klavír a malý bubínek 1962 Dokončeno roku 1962, premiéra v Praze v SČS (Jan Sedláček, Frant. Rezek, K. Špelina).

Trio

Opusové číslo 106 per violino, violoncello e piano 1974 Komponováno z popudu Foersterova tria (Srp, Jírovec, Bílek) ve dnech 18. 5. – 2. 11. 1974 (s přerušením v červenci a…

Partita pro cembalo

Opusové číslo 154 1980 Komponováno 1.11.- 14.12.1980. Durata 15‘. OSA 27.7.1981. Věnováno Jitce Navrátilové k Vánocům 1981. Pět částí.

V podzámčí

Opusové číslo 170 čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor 1981 Komponováno 27. – 30.12.1981 v Jílovém a Praze pro Jitku Navrátilovou a Českou píseň z Plzně.

Koncertní hudba

Opusové číslo 177 pro harfu sólo a smyčcový orchestr 1982 Komponováno 22.10. – 7.11.1982 v Praze. Durata 14‘. Tři části. OSA: ?. Pro Ivanu Pokornou k absolutoriu na Konzervatoři. I.

Andante

Opusové číslo 046a pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu 1965 Komponováno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze („vyšší populár“), dokončeno v říjnu 1965 v Praze (OSA 12. 10.